2003-09-13 08:27:16

Príhovor mons. Rudolfa Baláža na začiatku svätej omše v Banskej Bystrici


Svätý Otče,
srdečne Vás vítam na území Banskobystrickej diecézy, ktorá sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša návšteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím. Teda, s veľkou námahou a krížom. Naozaj, ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. - Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj Vy sledovali ako arcibiskup a kardinál Krakowskej arcidiecézy. Celých 23 rokov, od roku 1950 až do roku 1973, nemali sme diecézneho biskupa. Diecézu "viedol" kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v Banskej Bystrici je Božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka Vám za námahu a za Vašu veľkú lásku a porozumenie. Verím, že to všetko prinesie Božie požehnanie.

Pred Vami, svätý Otče, stojí socha Nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svedkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1964 navštívil toto mesto Nikita Sergejevič Chruščov, a preto socha bola odstránená za múry mesta. Na jej mieste totiž musela stáť tribúna pre vodcu ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte za hradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, Ústredným výborom bol odvolaný z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, vážiť si duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí axioma: "Stat Crux, dum volvitur mundus!" - "Kríž stojí, aj keď sa svet kymáca!"

Boh je veľkorysý. Aj v tejto dobe platí: "Sanguis martyrum, semen Christianorum." - "Krvmučeníkov je semenom kresťanov." Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán nám doprial obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kňazmi. Mám veľkú radosť z kňazského seminára, ktorý práve teraz slávi 10. výročie svojej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu Cirkev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských rehoľných spoločenstiev. Máme 7 katolíckych škôl a katolícke gymnázium tu v Banskej Bystrici. Potešení Vašou prítomnosťou medzi nami chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskejosoby a každého národa - to je základné posolstvo Vašej Svätosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecézezačalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý poznačil celý Váš život. Vo svojej encyklike Redemptor hominis - Vykupiteľ človeka nás učíte, že Cirkev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cenná pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Svätý Otče, ďakujeme Vám my veriaci za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnutím kultúry smrti. Všetci máme vo Vás veľkú morálnu silu a vzor, lebo vždy pevne stojíte na pozíciách Božej pravdy.

Máme radosť z Vašej prítomnosti a ja budem šťastný, ak sa aj Vy budete cítiť medzi nami ako otec vo vlastnej rodine.All the contents on this site are copyrighted ©.