2003-09-12 11:49:59

Príhovor arcibiskupa Jána Sokola v Trnavskej katedrále


Milovaný Svätý Otec!


Predvčerom som sa stretol s profesorom histórie, ktorý veľmi dobre pozná dejiny Trnavy. Tisli sa mu slzy do očí, keď povedal: To si nik z nás neuvedomuje, čo sa vlastne deje, keď námestník Ježiša Krista, nástupca svätého apoštola Petra — viditeľná hlava Katolíckej cirkvi prichádza do Trnavy, do tohto malého mesta.
A táto historická chvíľa Vášho príchodu do Trnavy — do malého Ríma, ako sa na Slovensku hovorí, je tu. Prišli ste do nádhernej ranobarokovej katedrály sv. Jána Krstiteľa, kde sme včera v slávnostnej procesii preniesli milostivý obraz slziacej Panny Márie Trnavskej, ktorá zachránila mesto pred morom a tureckým nebezpečenstvom.

Prichádzate v predvečer 25. výročia Vášho požehnaného pontifikátu, keď táto katedrála slávi tiež 25. výročie vyhlásenia za katedrálny chrám a vyhlásenia samostatnej slovenskej cirkevnej provincie.

Z celého srdca Vám, Vaša Svätosť, v mene svojom ako aj všetkých obyvateľov Slovenska úprimne blahoželám k tomuto jubileu a zo srdca ďakujem, že ste prišli z veľkého Ríma do nášho Slovenského Ríma.
Ďakujeme Vám za tento nesmierny dar. Naše srdcia jasajú, sme šťastní, máme radosť, pretože Vás máme radi. Svedčia o tom aj zástupy ľudu, ktoré sú tu a vonku obklopujú tento chrám.
Svätý Otče, modlite sa za nás! Aby sme zostali verní Kristovi, aby sme zostalí verní Jeho Cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.