2003-09-12 16:22:15

Druhý deň návštevy Jána Pavla II. Na Slovensku


Slovensko: Mesto, ktoré bývalý komunistický režim chcel mať a ukazovať svetu ako príklad mesta, ktoré sa zaobíde bez Boha, ako ateistické. Ako veľakrát v minulosti, tak aj teraz, kto bojuje proti Bohu, nemôže zvíťaziť. Skôr neskôr zistí, kto je Boh. Krátko po spoločenských premenách sem prišli okrem iných pracovať, hlásať Ježiša Krista viacerí rehoľníci. Medzi nimi napríklad aj jezuiti, ktorí v tomto meste mali kedysi teologickú fakultu. Na území radvanskej fary, ktorú im zveril do správy miestny biskup, v priebehu posledných rokov vyrástli tri kvitnúce farské spoločenstvá, z ktorých niektoré si postavili veľmi pekné Božie chrámy.
Krátko po politických zmenách v priestoroch katedrály svätého Františka Xaverského, ktorý je nebeským patrónom diecézy i jej  kňazského seminára, bol zriadený prvý katolícky rozhlas – Lumen. Ide o istý paradox, že práve Bystrica sa stala ohniskom ohlasovania radostnej zvesti pre celé Slovensko.

Konečne teda aj Banská Bystrica ústami svojho biskupa, mons. Baláža, mohla privítať Svätého Otca na mieste, ktoré odo dneška bude miestom posväteným ešte viac úctou k Panne Márii. Lebo práve tu, za účasti všetkých slovenských biskupov a viacerých hostí – spolu do 30 biskupov jako aj niekoľko stoviek rehoľných a diecéznych kňazov, bola slúžená slávnostná svätá k úcte mena preblahoslavenej Panny Márie.

150 tisíc veriacich. Osobitný sektor, v ktorom boli prítomné viacdetné rodiny, aby podporili myšlienku kultúry života, ktorý by kontrastovala kultúru smrti. Túto myšlienku Ján Pavol II. pripomína takmer pri každej na svojich zahraničných apoštolských cestách.
Fanfary, trúby, vatikánske a slovenské vlajky, mariánske piesne z Jednotného katolíckeho spevníka, ktoré spievali nadšené zástupy ľudí každého veku a stavu.
To skutočne nebol len spev, ale aj ohromný chorál modlitieb, ktorý chválil a oslavoval Boha, za všetko, čo nám dal a dáva.
Ján Pavol II. s nesmiernym úsilím prečítal prvú časť svojej homílie, v ktorej pozdravil všetkých predstaviteľov cirkvi a občianske autority, kňazov, rehoľníkov a prítomných veriacich.

Potom poprosil kardinála Jozefa Tomka, ktorý je členom pápežského sprievodu, aby prečítal ďalšiu časť jeho homílie.
Na konci kázne sa slova ujal opäť milovaný Svätý Otec.
Po kázni, ktorú prítomní odmenili potleskom, Jánovi Pavlovi II. priniesli viaceré cenné dary: obrazy, knihy, sklenené vázy. Za všetky samu poďakoval biskup Rudolf Baláž.
Ten najcennejší dar Svätý Otec dostal na konci svätej omše od mladých zo všetkých slovenských diecéz – dar Nového zákona, ktorého jednotlivé kapitoly ručne prepísali chlapci a dievčatá v priebehu dvoch mesiacov. Poslednú vetu z listu svätého Jána na ich výslovnú žiadosť ručne napísal nitriansky sídelný biskup, kardinál Ján Chryzostom Korec.
Po skončení svätej omše, Ján Pavol II. odišiel do kňazského seminára v Badíne, kde sa stretol a obedoval so všetkými členmi Slovenskej biskupskej konferencie a odovzdal im svoje posolstvo.
Ešte pred odchodom zo seminára a návratom do Bratislavy, Svätého Otca prišli pozdraviť predstavitelia kresťanských cirkví a spoločenstiev. V seminárnej kaplnke potom ešte pozdravil seminaristov, ktorí sa v ňom pripravujú na kňazskú službu.
V sobotu čaká Jána Pavla II. návšteva a svätá omša v Rožňave. Modlíme sa za neho, aby požehnal aj túto jeho návštevu.

P. František SočufkaAll the contents on this site are copyrighted ©.